Ydelser

Vores ydelser

null

Tilstandsrapport

Når et hus skal sælges, kan sælger vælge, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport, der er en skriftlig vurdering af.

null

Energimærkning

Ved salg, udleje eller overdragelse af en bygning skal denne energimærkes. Energimærkningen består af et energimærke, der kan ligge på.

null

Tæthedskontrol

Ved nybyggeri stiller kommunen krav om, at der foretages måling i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet til.

null

Termografering

Termografi er en varmeteknisk målemetode af huse, som viser overfladetemperaturen på huset med farver. Farverne kan afsløre, hvor varmen slipper.

null

Byggeteknisk gennemgang

Nogle ejendomme er ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse, og det er derfor ikke muligt at udarbejde en tilstandsrapport på.

null

Energirammeberegninger

I forbindelse med nybyggeri skal der udarbejdes en energiramme, som dokumenterer at bygningen vil overholde Bygningsreglementets krav til energiforbrug og.

null

Generel bygherrerådgivning

At være bygherre kan være en stor og kompleks opgave, og det er afgørende, at I fra start får afklaret.

null

Indeklimaundersøgelser

Et godt indeklima i de boliger og bygninger vi opholder os i til dagligt, er væsentlig for at vi trives.

null

El-eftersyn

Vi formidler kontakten til et lokalt El-eftersynsfirma.