Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Når et hus skal sælges, kan sælger vælge, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport, der er en skriftlig vurdering af boligens tilstand. Tilstandsrapporten er ikke lovpligtig, men den kan i de fleste hushandler både komme sælger og køber til gavn.

En tilstandsrapport kan udarbejdes for alle typer ejerboliger – dvs. enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden landbrugspligt.

Tilstandsrapporten er en del af Huseftersynsordningen, der er indført i forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. Den tænkt som en sikkerhed for, at du som køber får en idé om, hvad det er, du køber.

Som sælger er tilstandsrapporten nødvendig, hvis du vil gardere dig mod at komme til at hæfte for fejl og mangler – tilstandsrapporten er nemlig nødvendig, hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

I den forbindelse skal nævnes, at en el-installationsrapport også er obligatorisk.

Tilstandsrapporten udarbejdes af en bygningssagkyndig som noterer egentlige skader og/eller tegn på skader, som i denne sammenhæng kan være:

  • Brud, fx flækkede tagsten.
  • Lækager, fx utætte fuger på badeværelset.
  • Deformeringer, fx hvis trækonstruktionen i taget er vredet skæv.
  • Svækkelser, fx råd i trækonstruktioner i taget.
  • Revner, fx sætningsrevner i husets murstensfacade.
  • Ødelæggelser, fx et hærget gulv.