Generel bygherrerådgivning

Generel bygherrerådgivning

At være bygherre kan være en stor og kompleks opgave, og det er afgørende, at I fra start får afklaret jeres mål, muligheder og udfordringer og får defineret det rigtige projekt. Skal I fx bygge nyt eller bygge om? Eller kan det bedre betale sig at leje noget nyt og sælge det gamle? Og hvordan skal entrepriseformen være?

Som bygherrerådgiver er vi jeres uafhængige, faglige rådgiver, der sikrer jer det rigtige beslutningsgrundlag gennem hele processen. Vi har et indgående kendskab til byggebranchen og ejendomsmarkedet og hjælper med alle aspekter af den strategiske rådgivning, så I får større fleksibilitet og bedre aftaler. Vi bistår jer gennem alle faser og tager ansvar for samarbejdet mellem bygherre, tekniske rådgivere, entreprenører, leverandører, myndigheder, m.v.

Vi er ofte med gennem hele byggeprocessen, men tilpasser altid vores ydelser til jeres behov. Vi har erfaring med alle discipliner i både små og store projekter.

Typisk indgår vi i selve realiseringsprocessen og styrer forløbet gennem alle faser – fra invitationen af relevante samarbejdspartnere over udbud, byggeri og færdiggørelse – og sørger for at tidsplaner, økonomi og kvalitet samt at formelle krav bliver overholdt.