Energirammeberegninger

Energirammeberegninger

I forbindelse med nybyggeri skal der udarbejdes en energiramme, som dokumenterer at bygningen vil overholde Bygningsreglementets krav til energiforbrug og isoleringsforhold. Energirammen skal indsendes til kommunen, når der søges byggetilladelse.

Hos a-tjek udfører vi energirammeberegning af både små og store bygninger. Evt. tekst om hvilke data/dokumenter vi skal bruge til beregningerne?